Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.06.07, godz. 08:15
kontakt
MOLIERA2
Półroczne skonsolidowane
 2021-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 6 224,00
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -1 505,00
Zysk (strata) brutto -1 539,00
Zysk (strata) netto -1 016,00
Amortyzacja 88,00
Aktywa 24 926,00
Kapitał własny 9 184,00
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,06
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,01