Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.06.06, godz. 21:03
kontakt
MOLIERA2
Półroczne nieskonsolidowane
 2019-06-302020-06-302021-06-302022-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 117,00 22,00
-81,2%
55 167,00
250 659,1%
60 439,00
9,6%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -31,00 -25,00
---
668,00
---
-2 720,00
---
Zysk (strata) brutto -106,00 -59,00
---
573,00
---
-3 066,00
---
Zysk (strata) netto -106,00 -59,00
---
279,00
---
-3 066,00
---
Amortyzacja 0,00 0,00
---
573,00
---
551,00
-3,8%
Aktywa 22 147,00 13 263,00
-40,1%
62 127,00
368,4%
82 066,00
32,1%
Kapitał własny 19 320,00 10 366,00
-46,3%
25 532,00
146,3%
37 424,00
46,6%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,16 0,09
-46,7%
0,16
79,5%
0,10
-38,0%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,00 -0,00
---
0,00
---
-0,01
---