Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.03.24, godz. 15:55
kontakt
NOCTILUCA
Roczne nieskonsolidowane
 2019-12-312020-12-312021-12-312022-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 877,00 674,00
-23,1%
564,00
-16,3%
1 033,00
83,2%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -129,00 -1 351,00
---
-2 341,00
---
-2 813,00
---
Zysk (strata) brutto -130,00 -1 396,00
---
-2 373,00
---
-2 856,00
---
Zysk (strata) netto -130,00 -1 396,00
---
-2 373,00
---
-2 856,00
---
Amortyzacja 14,00 25,00
78,6%
313,00
1 152,0%
421,00
34,5%
Aktywa 1 233,00 5 216,00
323,0%
6 419,00
23,1%
3 791,00
-40,9%
Kapitał własny 254,00 2 744,00
980,3%
4 833,00
76,1%
1 982,00
-59,0%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,20 2,11
982,6%
3,27
55,0%
1,34
-59,0%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,10 -1,07
---
-1,61
---
-1,93
---