Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.02.05, godz. 08:38
kontakt
BEEIN
Roczne nieskonsolidowane
 2020-12-312021-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 5 802,00 17 467,00
201,1%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 328,00 1 553,00
373,5%
Zysk (strata) brutto 310,00 1 477,00
376,5%
Zysk (strata) netto 284,00 1 184,00
316,9%
Amortyzacja 1,00 3,00
200,0%
Aktywa 5 820,00 7 015,00
20,5%
Kapitał własny 4 365,00 5 549,00
27,1%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 3,76 4,78
27,1%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,24 1,02
316,7%