Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.06.10, godz. 14:12
kontakt
MOLECURE
Półroczne skonsolidowane
 2019-06-302020-06-302021-06-302022-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 1,00 932,00
93 100,0%
462,00
-50,4%
1 243,00
169,0%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -2 383,00 -1 449,00
---
-5 028,00
---
-7 411,00
---
Zysk (strata) brutto -2 009,00 -1 336,00
---
-4 949,00
---
-7 060,00
---
Zysk (strata) netto -2 009,00 -1 336,00
---
-4 949,00
---
-7 060,00
---
Amortyzacja 118,00 111,00
-5,9%
105,00
-5,4%
748,00
612,4%
Aktywa 85 972,00 84 108,00
-2,2%
152 533,00
81,4%
142 306,00
-6,7%
Kapitał własny 80 583,00 77 801,00
-3,5%
142 797,00
83,5%
134 210,00
-6,0%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 5,90 5,69
-3,5%
10,26
80,3%
9,57
-6,7%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,15 -0,10
---
-0,36
---
-0,50
---