Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.05.19, godz. 12:53
kontakt
MOLECURE
Półroczne nieskonsolidowane
 2020-06-302021-06-302022-06-302023-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 856,00 461,00
-46,1%
1 243,00
169,6%
996,00
-19,9%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -1 469,00 -4 591,00
---
-7 373,00
---
-9 793,00
---
Zysk (strata) brutto -1 418,00 -4 700,00
---
-7 101,00
---
-7 365,00
---
Zysk (strata) netto -1 418,00 -4 700,00
---
-7 101,00
---
-7 365,00
---
Amortyzacja 111,00 105,00
-5,4%
748,00
612,4%
877,00
17,2%
Aktywa 83 783,00 152 525,00
82,0%
142 267,00
-6,7%
127 259,00
-10,5%
Kapitał własny 77 503,00 142 804,00
84,3%
134 169,00
-6,0%
119 051,00
-11,3%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 5,67 10,26
81,0%
9,57
-6,8%
8,47
-11,5%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,10 -0,34
---
-0,51
---
-0,52
---