Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2022.08.12, godz. 08:46
kontakt
MOLECURE
Kwartalne nieskonsolidowane
 2021-09-302021-12-312022-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 197,00 510,00
158,9%
984,00
92,9%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -1 890,00 -6 757,00
---
-3 235,00
---
Zysk (strata) brutto -1 919,00 -6 754,00
---
-3 312,00
---
Zysk (strata) netto -1 919,00 -6 754,00
---
-3 312,00
---
Amortyzacja 71,00 123,00
73,2%
359,00
191,9%
Aktywa 149 341,00 151 584,00
1,5%
147 583,00
-2,6%
Kapitał własny 141 384,00 141 153,00
-0,2%
137 958,00
-2,3%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 10,13 10,12
-0,2%
9,84
-2,7%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,14 -0,48
---
-0,24
---