Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2022.07.02, godz. 14:12
kontakt
YELLOWBOS
Kwartalne nieskonsolidowane
 2021-06-302021-09-302021-12-312022-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 0,00 0,00
---
0,00
---
335,00
---
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 161,00 -74,00
---
-163,00
---
223,00
---
Zysk (strata) brutto -220,00 -74,00
---
-163,00
---
223,00
---
Zysk (strata) netto -220,00 -74,00
---
-163,00
---
223,00
---
Amortyzacja 4,00 4,00
0,0%
4,00
0,0%
0,00
---
Aktywa 1 034,00 1 013,00
-2,0%
1 003,00
-1,0%
214 247,00
21 260,6%
Kapitał własny 858,00 783,00
-8,7%
625,00
-20,2%
213 056,00
33 989,0%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,11 0,10
-9,1%
0,08
-20,0%
3,28
3 997,5%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,03 -0,01
---
-0,02
---
0,00
---