Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.06.01, godz. 00:05
kontakt
COSMA
Roczne nieskonsolidowane
 2019-12-312020-12-312021-12-312022-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 1 949,00 596,00
-69,4%
32,00
-94,6%
0,00
---
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -111,00 -26,00
---
-709,00
---
-222,00
---
Zysk (strata) brutto -116,00 -26,00
---
-735,00
---
-240,00
---
Zysk (strata) netto -116,00 -26,00
---
-735,00
---
-234,00
---
Amortyzacja 31,00 30,00
-3,2%
30,00
0,0%
0,00
---
Aktywa 2 130,00 1 357,00
-36,3%
167,00
-87,7%
102,00
-38,9%
Kapitał własny 697,00 670,00
-3,9%
-56,00
---
-290,00
---
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,14 0,14
-3,5%
-0,01
---
-0,06
---
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,02 -0,00
---
-0,15
---
-0,05
---