Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2022.07.06, godz. 23:54
kontakt
COSMA
Kwartalne nieskonsolidowane
 2021-09-302021-12-312022-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 15,00 0,00
---
0,00
---
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -83,00 -504,00
---
-16,00
---
Zysk (strata) brutto -94,00 -505,00
---
-16,00
---
Zysk (strata) netto -94,00 -505,00
---
-16,00
---
Amortyzacja 8,00 8,00
0,0%
0,00
---
Aktywa 1 016,00 167,00
-83,6%
168,00
0,6%
Kapitał własny 449,00 -56,00
---
-72,00
---
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,09 -0,01
---
-0,02
---
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,02 -0,10
---
-0,00
---