Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.05.19, godz. 03:50
kontakt
GIGROUP
Półroczne nieskonsolidowane
 2020-06-302021-06-302022-06-302023-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 118 403,00 90 758,00
-23,3%
87 911,00
-3,1%
89 374,00
1,7%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -9 650,00 756,00
---
-13 651,00
---
-8 134,00
---
Zysk (strata) brutto -26 110,00 -3 935,00
---
82 531,00
---
-12 592,00
---
Zysk (strata) netto -26 358,00 -3 425,00
---
66 838,00
---
-11 635,00
---
Amortyzacja 3 988,00 2 972,00
-25,5%
2 039,00
-31,4%
2 290,00
12,3%
Aktywa 483 865,00 412 612,00
-14,7%
282 804,00
-31,5%
262 505,00
-7,2%
Kapitał własny 3 212,00 -11 717,00
---
33 045,00
---
33 648,00
1,8%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,05 -0,18
---
0,50
---
0,51
1,8%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,40 -0,05
---
1,02
---
-0,18
---