Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.04.18, godz. 13:42
kontakt
GIGROUP
Kwartalne nieskonsolidowane
 2023-06-302023-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 44 873,00 46 897,00
4,5%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -5 339,00 -2 141,00
---
Zysk (strata) brutto -6 972,00 -5 732,00
---
Zysk (strata) netto -6 015,00 -4 854,00
---
Amortyzacja 1 160,00 1 189,00
2,5%
Aktywa 262 505,00 292 074,00
11,3%
Kapitał własny 33 648,00 59 155,00
75,8%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,51 0,56
9,8%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,09 -0,05
---