Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.06.06, godz. 02:35
kontakt
PAMAPOL
Roczne nieskonsolidowane
 2020-12-312020-12-312021-12-312022-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 257 486,00 257 486,00
0,0%
229 912,00
-10,7%
329 670,00
43,4%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 5 925,00 5 925,00
0,0%
4 400,00
-25,7%
10 962,00
149,1%
Zysk (strata) brutto 5 356,00 5 356,00
0,0%
3 160,00
-41,0%
8 574,00
171,3%
Zysk (strata) netto 4 465,00 4 465,00
0,0%
2 842,00
-36,3%
5 142,00
80,9%
Amortyzacja 5 943,00 5 943,00
0,0%
5 398,00
-9,2%
5 783,00
7,1%
Aktywa 183 756,00 183 756,00
0,0%
198 454,00
8,0%
226 272,00
14,0%
Kapitał własny 119 445,00 119 445,00
0,0%
122 287,00
2,4%
127 429,00
4,2%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 3,44 3,44
0,0%
3,52
2,4%
3,67
4,2%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,13 0,13
0,0%
0,08
-35,9%
0,15
80,5%