Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2022.07.04, godz. 02:38
kontakt
PAMAPOL
Kwartalne nieskonsolidowane
 2021-06-302021-09-302021-12-312022-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 64 696,00 48 491,00
-25,0%
51 946,00
7,1%
84 191,00
62,1%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 2 199,00 238,00
-89,2%
1 121,00
371,0%
3 447,00
207,5%
Zysk (strata) brutto 1 579,00 21,00
-98,7%
859,00
3 990,5%
2 753,00
220,5%
Zysk (strata) netto 1 462,00 8,00
-99,5%
805,00
9 962,5%
2 753,00
242,0%
Amortyzacja 1 341,00 1 366,00
1,9%
1 374,00
0,6%
1 345,00
-2,1%
Aktywa 192 695,00 189 042,00
-1,9%
198 453,00
5,0%
220 613,00
11,2%
Kapitał własny 121 474,00 121 482,00
0,0%
122 287,00
0,7%
125 040,00
2,3%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 3,50 3,50
0,0%
3,52
0,7%
3,60
2,2%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,04 0,00
---
0,02
---
0,08
243,5%