Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.04.22, godz. 14:26
kontakt
SYGNIS
Kwartalne nieskonsolidowane
 2023-06-302023-09-302023-12-312023-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 4 352,00 2 277,00
-47,7%
8 872,00
289,6%
8 872,00
0,0%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -1 316,00 -1 465,00
---
337,00
---
337,00
0,0%
Zysk (strata) brutto -1 172,00 -1 531,00
---
9,00
---
9,00
0,0%
Zysk (strata) netto -1 191,00 -1 476,00
---
354,00
---
354,00
0,0%
Amortyzacja 180,00 178,00
-1,1%
179,00
0,6%
179,00
0,0%
Aktywa 84 585,00 85 515,00
1,1%
85 085,00
-0,5%
85 085,00
0,0%
Kapitał własny 40 690,00 39 215,00
-3,6%
39 512,00
0,8%
39 512,00
0,0%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 1,61 1,55
-3,7%
1,56
0,8%
1,56
0,0%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,05 -0,06
---
0,01
---
0,01
0,0%