Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.05.22, godz. 04:11
kontakt
1SOLUTION
Roczne skonsolidowane
 2020-12-312021-12-312022-12-312023-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 2 488,00 1 467,00
-41,0%
2 366,00
61,3%
3 177,00
34,3%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 1 344,00 488,00
-63,7%
627,00
28,5%
1 035,00
65,1%
Zysk (strata) brutto 1 337,00 545,00
-59,2%
123,00
-77,4%
565,00
359,3%
Zysk (strata) netto 1 140,00 399,00
-65,0%
-25,00
---
580,00
---
Amortyzacja 133,00 142,00
6,8%
138,00
-2,8%
74,00
-46,4%
Aktywa 11 055,00 10 986,00
-0,6%
13 790,00
25,5%
13 765,00
-0,2%
Kapitał własny 6 096,00 6 495,00
6,5%
7 640,00
17,6%
9 316,00
21,9%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,39 0,42
6,4%
0,28
-32,7%
0,27
-2,5%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,07 0,03
-64,4%
-0,00
---
0,02
---