Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.06.03, godz. 09:29
kontakt
ECO5TECH
Kwartalne nieskonsolidowane
 2022-06-302022-09-302022-12-312023-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 3 795,00 3 564,00
-6,1%
3 907,00
9,6%
3 214,00
-17,7%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 155,00 -1 069,00
---
854,00
---
-2,00
---
Zysk (strata) brutto 161,00 -1 069,00
---
855,00
---
0,00
---
Zysk (strata) netto 150,00 -1 069,00
---
861,00
---
-141,00
---
Amortyzacja 1,00 31,00
3 000,0%
3,00
-90,3%
3,00
0,0%
Aktywa 9 527,00 10 145,00
6,5%
9 146,00
-9,8%
9 129,00
-0,2%
Kapitał własny 7 323,00 6 253,00
-14,6%
6 765,00
8,2%
6 662,00
-1,5%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 1,36 1,16
-14,6%
1,25
8,2%
1,23
-1,5%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,03 -0,20
---
0,16
---
-0,03
---