Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.03.03, godz. 12:53
kontakt
ECO5TECH
Kwartalne nieskonsolidowane
 2023-03-312023-06-302023-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 3 214,00 3 641,00
13,3%
4 849,00
33,2%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -2,00 920,00
---
487,00
-47,1%
Zysk (strata) brutto 0,00 921,00
---
483,00
-47,6%
Zysk (strata) netto -141,00 1 056,00
---
91,00
-91,4%
Amortyzacja 3,00 3,00
0,0%
3,00
0,0%
Aktywa 9 129,00 9 972,00
9,2%
10 477,00
5,1%
Kapitał własny 6 662,00 7 681,00
15,3%
7 763,00
1,1%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 1,23 1,42
15,2%
1,44
1,1%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,03 0,20
---
0,02
-91,3%