Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.09.29, godz. 05:33
kontakt
VOOLT
Roczne nieskonsolidowane
 2019-12-312020-12-312021-12-312022-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 53,00 4 862,00
9 073,6%
9 609,00
97,6%
624,00
-93,5%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 9,00 -747,00
---
-278,00
---
-1 560,00
---
Zysk (strata) brutto 9,00 -771,00
---
-28,00
---
-1 560,00
---
Zysk (strata) netto 9,00 -780,00
---
-70,00
---
-1 560,00
---
Amortyzacja 1,00 35,00
3 400,0%
0,00
---
4,00
---
Aktywa 10 979,00 7 603,00
-30,7%
7 235,00
-4,8%
5 020,00
-30,6%
Kapitał własny 6 652,00 5 616,00
-15,6%
5 573,00
-0,8%
4 013,00
-28,0%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,79 0,67
-15,6%
0,66
-0,7%
0,48
-28,1%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,00 -0,09
---
-0,01
---
-0,18
---