Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2022.08.12, godz. 07:10
kontakt
SEDIVIO
Kwartalne nieskonsolidowane
 2021-09-302021-12-312022-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 1 583,00 1 662,00
5,0%
1 736,00
4,5%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 33,00 62,00
87,9%
55,00
-11,3%
Zysk (strata) brutto 31,00 61,00
96,8%
54,00
-11,5%
Zysk (strata) netto 31,00 53,00
71,0%
43,00
-18,9%
Amortyzacja 22,00 22,00
0,0%
7,00
-68,2%
Aktywa 2 730,00 24,00
-99,1%
3 165,00
13 087,5%
Kapitał własny 2 191,00 3,00
-99,9%
2 287,00
76 133,3%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,82 0,00
-99,9%
0,85
85 200,0%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,01 0,02
66,7%
0,02
-20,0%