Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2022.07.07, godz. 00:09
kontakt
GRUPRACUJ
Kwartalne nieskonsolidowane
 2021-12-312022-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 0,00 124 324,00
---
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 0,00 67 280,00
---
Zysk (strata) brutto 0,00 68 995,00
---
Zysk (strata) netto 0,00 54 827,00
---
Amortyzacja 0,00 2 191,00
---
Aktywa 452 172,00 545 160,00
20,6%
Kapitał własny 267 138,00 330 026,00
23,5%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 3,92 4,85
23,6%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,00 0,80
---