Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.03.30, godz. 19:26
kontakt
GRUPRACUJ
Kwartalne nieskonsolidowane
 2022-03-312022-06-302022-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 124 324,00 126 909,00
2,1%
118 483,00
-6,6%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 67 280,00 70 921,00
5,4%
68 660,00
-3,2%
Zysk (strata) brutto 68 995,00 59 391,00
-13,9%
68 507,00
15,3%
Zysk (strata) netto 54 827,00 46 304,00
-15,5%
54 299,00
17,3%
Amortyzacja 2 191,00 2 191,00
0,0%
2 246,00
2,5%
Aktywa 545 160,00 994 813,00
82,5%
887 276,00
-10,8%
Kapitał własny 330 026,00 242 774,00
-26,4%
299 695,00
23,4%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 4,85 3,56
-26,4%
4,39
23,1%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,80 0,68
-15,5%
0,80
16,9%