Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.03.21, godz. 17:46
kontakt
POLTREG
Kwartalne nieskonsolidowane
 2022-03-312022-06-302022-09-302022-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 200,00 399,00
99,5%
100,00
-74,9%
100,00
0,0%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -1 133,00 -708,00
---
-1 411,00
---
-1 411,00
---
Zysk (strata) brutto -1 043,00 79,00
---
-530,00
---
-530,00
---
Zysk (strata) netto -1 043,00 79,00
---
-530,00
---
-530,00
---
Amortyzacja 166,00 158,00
-4,8%
203,00
28,5%
203,00
0,0%
Aktywa 110 684,00 112 792,00
1,9%
120 447,00
6,8%
120 447,00
0,0%
Kapitał własny 101 966,00 102 045,00
0,1%
101 515,00
-0,5%
101 515,00
0,0%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 21,86 21,88
0,1%
21,77
-0,5%
21,77
0,0%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,22 0,02
---
-0,11
---
-0,11
---