Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.06.02, godz. 14:09
kontakt
PIXELCROW
Półroczne nieskonsolidowane
 2019-06-302020-06-302021-06-302022-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 0,00 0,00
---
0,00
---
60,00
---
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 35,00 -38,00
---
-58,00
---
-1 779,00
---
Zysk (strata) brutto 35,00 -40,00
---
-58,00
---
-1 811,00
---
Zysk (strata) netto 35,00 -40,00
---
-58,00
---
-1 811,00
---
Amortyzacja 0,00 0,00
---
0,00
---
0,00
---
Aktywa 338,00 170,00
-49,7%
9,00
-94,7%
20 379,00
226 333,3%
Kapitał własny 126,00 45,00
-64,3%
-25,00
---
18 337,00
---
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,01 0,00
-63,6%
-0,00
---
0,13
---
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,00 -0,00
---
-0,00
---
-0,01
---