Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2022.07.02, godz. 12:39
kontakt
CONSTANCE
Kwartalne nieskonsolidowane
 2021-06-302021-09-302021-12-312022-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 556,00 853,00
53,4%
535,00
-37,3%
444,00
-17,0%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 112,00 389,00
247,3%
22,00
-94,3%
28,00
27,3%
Zysk (strata) brutto 45,00 337,00
648,9%
-81,00
---
-117,00
---
Zysk (strata) netto 42,00 337,00
702,4%
-81,00
---
-117,00
---
Amortyzacja 42,00 0,00
---
0,00
---
0,00
---
Aktywa 14 757,00 14 938,00
1,2%
14 604,00
-2,2%
14 861,00
1,8%
Kapitał własny 4 022,00 4 359,00
8,4%
4 200,00
-3,6%
4 028,00
-4,1%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 5,15 5,59
8,4%
5,38
-3,7%
5,16
-4,1%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,05 0,43
700,0%
-0,10
---
-0,15
---