Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2022.07.04, godz. 02:41
kontakt
DSTREAM
Kwartalne nieskonsolidowane
 2021-06-302021-09-302021-12-312022-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 406,00 187,00
-53,9%
2,00
-98,9%
0,00
---
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 27,00 -7 966,00
---
-50,00
---
-39,00
---
Zysk (strata) brutto -8,00 -7 966,00
---
-50,00
---
-39,00
---
Zysk (strata) netto -603,00 -8 054,00
---
-40,00
---
-40,00
---
Amortyzacja 6,00 2,00
-66,7%
0,00
---
0,00
---
Aktywa 12 063,00 2 914,00
-75,8%
2 830,00
-2,9%
2 786,00
-1,6%
Kapitał własny 10 889,00 2 835,00
-74,0%
2 792,00
-1,5%
2 753,00
-1,4%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 2,10 0,55
-73,9%
0,54
-1,6%
0,53
-1,3%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,12 -1,55
---
-0,01
---
-0,01
---