Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.03.26, godz. 12:13
kontakt
URTESTE
Roczne nieskonsolidowane
 2019-12-312020-12-312021-12-312022-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 0,00 0,00
---
0,00
---
3,00
---
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -365,00 -1 222,00
---
-4 187,00
---
-4 121,00
---
Zysk (strata) brutto -365,00 -1 221,00
---
-4 202,00
---
-4 060,00
---
Zysk (strata) netto -365,00 -1 221,00
---
-4 202,00
---
-4 060,00
---
Amortyzacja 1,00 15,00
1 400,0%
64,00
326,7%
437,00
582,8%
Aktywa 1 239,00 693,00
-44,1%
10 647,00
1 436,4%
6 694,00
-37,1%
Kapitał własny 1 195,00 674,00
-43,6%
9 681,00
1 336,4%
5 621,00
-41,9%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 1,17 0,66
-43,6%
9,45
1 336,0%
5,49
-41,9%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,36 -1,19
---
-4,10
---
-3,96
---