Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.03.31, godz. 07:27
kontakt
URTESTE
Półroczne nieskonsolidowane
 2021-06-302022-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 0,00 0,00
---
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -916,00 -2 172,00
---
Zysk (strata) brutto -916,00 -2 182,00
---
Zysk (strata) netto -916,00 -2 182,00
---
Amortyzacja 10,00 122,00
1 120,0%
Aktywa 0,00 8 566,00
---
Kapitał własny 0,00 7 497,00
---
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,00 7,32
---
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,89 -2,13
---