Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.04.20, godz. 14:46
kontakt
URTESTE
Kwartalne nieskonsolidowane
 2023-06-302023-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 0,00 0,00
---
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -1 768,00 -1 667,00
---
Zysk (strata) brutto -1 766,00 -1 230,00
---
Zysk (strata) netto -1 766,00 -1 283,00
---
Amortyzacja 167,00 186,00
11,4%
Aktywa 31 365,00 30 348,00
-3,2%
Kapitał własny 30 135,00 28 852,00
-4,3%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 21,38 20,47
-4,3%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -1,25 -0,91
---