Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.02.27, godz. 23:49
kontakt
GAMEDUST
Roczne skonsolidowane
 2020-12-312021-12-312022-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 1 794,00 2 151,00
19,9%
1 037,00
-51,8%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -4 696,00 -2 672,00
---
-11 347,00
---
Zysk (strata) brutto -4 677,00 -2 718,00
---
-11 512,00
---
Zysk (strata) netto -4 783,00 -2 294,00
---
-11 528,00
---
Amortyzacja 217,00 120,00
-44,7%
10 601,00
8 734,2%
Aktywa 13 944,00 67 035,00
380,7%
56 009,00
-16,4%
Kapitał własny 11 704,00 55 812,00
376,9%
53 404,00
-4,3%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,10 0,24
131,1%
0,31
30,7%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,04 -0,01
---
-0,07
---