Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.03.03, godz. 16:51
kontakt
GAMEDUST
Roczne nieskonsolidowane
 2020-12-312021-12-312022-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 1 046,00 42,00
-96,0%
1 949,00
4 540,5%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -3 906,00 -808,00
---
-11 269,00
---
Zysk (strata) brutto -3 889,00 -841,00
---
-11 310,00
---
Zysk (strata) netto -3 996,00 -417,00
---
-11 049,00
---
Amortyzacja 102,00 5,00
-95,1%
10 462,00
209 140,0%
Aktywa 11 411,00 71 798,00
529,2%
54 153,00
-24,6%
Kapitał własny 9 383,00 71 703,00
664,2%
53 080,00
-26,0%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,08 0,31
268,7%
0,31
1,0%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,04 -0,00
---
-0,06
---