Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.02.25, godz. 07:19
kontakt
GAMEDUST
Kwartalne skonsolidowane
 2023-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 379,00
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -3 234,00
Zysk (strata) brutto -3 313,00
Zysk (strata) netto -3 359,00
Amortyzacja 3 174,00
Aktywa 52 545,00
Kapitał własny 50 030,00
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,29
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,02