Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.02.29, godz. 10:13
kontakt
GAMEDUST
Półroczne nieskonsolidowane
 2020-06-302021-06-302022-06-302023-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 512,00 42,00
-91,8%
679,00
1 516,7%
1 587,00
133,7%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -1 719,00 -589,00
---
-4 329,00
---
-6 317,00
---
Zysk (strata) brutto -1 728,00 -630,00
---
-4 337,00
---
-6 364,00
---
Zysk (strata) netto -1 728,00 -271,00
---
-4 337,00
---
-6 364,00
---
Amortyzacja 87,00 5,00
-94,3%
4 052,00
80 940,0%
6 266,00
54,6%
Aktywa 13 465,00 12 034,00
-10,6%
59 560,00
394,9%
47 790,00
-19,8%
Kapitał własny 11 108,00 9 112,00
-18,0%
58 150,00
538,2%
46 716,00
-19,7%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,10 0,08
-22,3%
0,36
356,2%
0,27
-25,5%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,02 -0,00
---
-0,03
---
-0,04
---