Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.12.03, godz. 15:54
kontakt
GAMEDUST
Kwartalne nieskonsolidowane
 2022-12-312023-03-312023-06-302023-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 151,00 379,00
151,0%
827,00
118,2%
769,00
-7,0%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -3 539,00 -3 234,00
---
-3 123,00
---
-3 160,00
---
Zysk (strata) brutto -3 539,00 -3 234,00
---
-3 153,00
---
-3 151,00
---
Zysk (strata) netto -3 287,00 -3 234,00
---
-3 153,00
---
-3 148,00
---
Amortyzacja 3 174,00 3 174,00
0,0%
3 133,00
-1,3%
3 133,00
0,0%
Aktywa 54 153,00 51 483,00
-4,9%
47 790,00
-7,2%
44 921,00
-6,0%
Kapitał własny 53 080,00 50 542,00
-4,8%
46 716,00
-7,6%
43 568,00
-6,7%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,31 0,29
-4,9%
0,27
-7,5%
0,25
-6,6%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,02 -0,02
---
-0,02
---
-0,02
---