Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.06.06, godz. 21:51
kontakt
CREOTECH
Półroczne nieskonsolidowane
 2020-06-302021-06-302022-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 15 252,00 15 473,00
1,4%
10 205,00
-34,0%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 3 172,00 808,00
-74,5%
-2 088,00
---
Zysk (strata) brutto 3 159,00 331,00
-89,5%
-2 462,00
---
Zysk (strata) netto 2 738,00 224,00
-91,8%
-2 360,00
---
Amortyzacja 0,00 1 007,00
---
1 749,00
73,7%
Aktywa 30 473,00 43 386,00
42,4%
46 882,00
8,1%
Kapitał własny 8 158,00 17 950,00
120,0%
15 840,00
-11,8%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 5,82 11,32
94,4%
9,99
-11,8%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 1,95 0,14
-92,8%
-1,49
---