Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2022.07.04, godz. 01:21
kontakt
CREOTECH
Kwartalne nieskonsolidowane
 2021-06-302021-09-302021-12-312022-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 7 163,00 6 752,00
-5,7%
11 131,00
64,9%
6 762,00
-39,3%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 69,00 857,00
1 142,0%
-527,00
---
715,00
---
Zysk (strata) brutto -22,00 747,00
---
-646,00
---
567,00
---
Zysk (strata) netto -3,00 638,00
---
-263,00
---
570,00
---
Amortyzacja 0,00 570,00
---
519,00
-8,9%
783,00
50,9%
Aktywa 43 386,00 40 550,00
-6,5%
45 983,00
13,4%
47 221,00
2,7%
Kapitał własny 17 950,00 18 584,00
3,5%
18 201,00
-2,1%
18 771,00
3,1%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 11,32 11,72
3,5%
11,47
-2,1%
11,83
3,1%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,00 0,40
---
-0,17
---
0,36
---