Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.06.01, godz. 01:03
kontakt
ERG
Roczne skonsolidowane
 2019-12-312019-12-312020-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 84 926,00 84 926,00
0,0%
80 790,00
-4,9%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 1 746,00 1 746,00
0,0%
3 397,00
94,6%
Zysk (strata) brutto 1 294,00 1 294,00
0,0%
3 364,00
160,0%
Zysk (strata) netto 686,00 686,00
0,0%
2 657,00
287,3%
Amortyzacja 3 205,00 3 205,00
0,0%
3 189,00
-0,5%
Aktywa 67 796,00 67 796,00
0,0%
61 302,00
-9,6%
Kapitał własny 35 170,00 35 170,00
0,0%
35 637,00
1,3%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 40,15 40,15
0,0%
40,68
1,3%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,78 0,78
0,0%
3,03
287,4%