Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.06.10, godz. 17:05
kontakt
ERG
Półroczne skonsolidowane
 2019-06-302019-06-302020-06-302021-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 45 001,00 45 001,00
0,0%
44 367,00
-1,4%
53 581,00
20,8%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 709,00 709,00
0,0%
2 642,00
272,6%
75,00
-97,2%
Zysk (strata) brutto 454,00 454,00
0,0%
2 596,00
471,8%
-187,00
---
Zysk (strata) netto 414,00 414,00
0,0%
2 016,00
387,0%
231,00
-88,5%
Amortyzacja 1 577,00 1 577,00
0,0%
1 616,00
2,5%
1 617,00
0,1%
Aktywa 68 772,00 68 772,00
0,0%
65 462,00
-4,8%
76 428,00
16,8%
Kapitał własny 34 897,00 34 897,00
0,0%
37 187,00
6,6%
35 869,00
-3,5%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 39,84 39,84
0,0%
42,45
6,6%
40,95
-3,5%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,47 0,47
0,0%
2,30
386,5%
0,26
-88,5%