Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.03.21, godz. 06:55
kontakt
ERG
Kwartalne nieskonsolidowane
 2022-03-312022-06-302022-06-302022-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 29 828,00 34 053,00
14,2%
34 053,00
0,0%
31 256,00
-8,2%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 1 453,00 771,00
-46,9%
771,00
0,0%
1 664,00
115,8%
Zysk (strata) brutto 1 865,00 283,00
-84,8%
283,00
0,0%
1 138,00
302,1%
Zysk (strata) netto 1 548,00 172,00
-88,9%
172,00
0,0%
908,00
427,9%
Amortyzacja 832,00 832,00
0,0%
832,00
0,0%
1 173,00
41,0%
Aktywa 86 618,00 94 491,00
9,1%
94 491,00
0,0%
88 573,00
-6,3%
Kapitał własny 38 908,00 39 079,00
0,4%
39 079,00
0,0%
39 988,00
2,3%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 44,42 44,61
0,4%
44,61
0,0%
45,65
2,3%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 1,77 0,20
-88,9%
0,20
0,0%
1,04
429,1%