Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2022.10.05, godz. 05:29
kontakt
ONDE
Kwartalne nieskonsolidowane
 2021-09-302021-12-312022-03-312022-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 340 734,00 289 500,00
-15,0%
178 699,00
-38,3%
387 787,00
117,0%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 17 562,00 20 139,00
14,7%
1 077,00
-94,7%
9 034,00
738,8%
Zysk (strata) brutto 16 282,00 21 759,00
33,6%
195,00
-99,1%
7 367,00
3 677,9%
Zysk (strata) netto 12 356,00 17 791,00
44,0%
204,00
-98,9%
5 679,00
2 683,8%
Amortyzacja 1 666,00 1 654,00
-0,7%
1 820,00
10,0%
1 899,00
4,3%
Aktywa 594 127,00 564 485,00
-5,0%
639 924,00
13,4%
698 724,00
9,2%
Kapitał własny 315 930,00 333 722,00
5,6%
333 926,00
0,1%
309 602,00
-7,3%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 5,74 6,06
5,6%
6,07
0,1%
5,63
-7,3%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,22 0,32
43,6%
0,00
-98,8%
0,10
2 475,0%