Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2022.08.07, godz. 20:49
kontakt
WOODPCKR
Kwartalne nieskonsolidowane
 2021-09-302021-12-312022-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 3 909,00 3 954,00
1,2%
4 837,00
22,3%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 716,00 1 199,00
67,5%
1 169,00
-2,5%
Zysk (strata) brutto 749,00 1 239,00
65,4%
1 186,00
-4,3%
Zysk (strata) netto 585,00 1 047,00
79,0%
951,00
-9,2%
Amortyzacja 91,00 178,00
95,6%
233,00
30,9%
Aktywa 5 671,00 7 130,00
25,7%
8 577,00
20,3%
Kapitał własny 3 249,00 4 477,00
37,8%
5 428,00
21,2%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,65 0,90
37,7%
1,09
21,3%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,12 0,21
78,6%
0,19
-9,1%