Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2022.09.30, godz. 19:15
kontakt
BKDGAMES
Kwartalne nieskonsolidowane
 2021-09-302021-12-312022-03-312022-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów -5,00 235,00
---
709,00
201,7%
512,00
-27,8%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -316,00 -350,00
---
446,00
---
184,00
-58,7%
Zysk (strata) brutto -316,00 -387,00
---
455,00
---
233,00
-48,8%
Zysk (strata) netto -316,00 -431,00
---
432,00
---
221,00
-48,8%
Amortyzacja 0,00 0,00
---
0,00
---
0,00
---
Aktywa 2 458,00 2 061,00
-16,2%
2 471,00
19,9%
2 683,00
8,6%
Kapitał własny 2 386,00 1 955,00
-18,1%
2 387,00
22,1%
2 609,00
9,3%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,96 0,79
-18,0%
0,96
22,1%
1,05
9,3%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,13 -0,17
---
0,17
---
0,09
-48,9%