Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.02.22, godz. 19:13
kontakt
SHOPER
Roczne skonsolidowane
 2020-12-312021-12-312022-12-312022-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 46 945,00 80 194,00
70,8%
123 285,00
53,7%
123 285,00
0,0%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 16 655,00 21 740,00
30,5%
25 702,00
18,2%
25 702,00
0,0%
Zysk (strata) brutto 15 678,00 31 352,00
100,0%
23 282,00
-25,7%
23 282,00
0,0%
Zysk (strata) netto 12 492,00 25 321,00
102,7%
18 145,00
-28,3%
18 145,00
0,0%
Amortyzacja 3 178,00 5 101,00
60,5%
9 646,00
89,1%
9 646,00
0,0%
Aktywa 43 095,00 83 355,00
93,4%
115 622,00
38,7%
115 622,00
0,0%
Kapitał własny 24 126,00 36 854,00
52,8%
37 764,00
2,5%
37 764,00
0,0%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,85 1,29
52,7%
1,32
2,5%
1,32
0,0%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,44 0,89
102,7%
0,64
-28,4%
0,64
0,0%