Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.06.10, godz. 16:06
kontakt
SHOPER
Półroczne nieskonsolidowane
 2020-06-302021-06-302022-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 20 849,00 33 264,00
59,5%
53 739,00
61,6%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 7 783,00 10 900,00
40,0%
13 115,00
20,3%
Zysk (strata) brutto 7 611,00 20 828,00
173,7%
12 571,00
-39,6%
Zysk (strata) netto 5 963,00 16 926,00
183,9%
10 018,00
-40,8%
Amortyzacja 1 540,00 1 876,00
21,8%
2 643,00
40,9%
Aktywa 0,00 49 872,00
---
107 401,00
115,4%
Kapitał własny 0,00 28 459,00
---
26 698,00
-6,2%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,00 1,00
---
0,94
-6,2%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,21 0,59
184,2%
0,35
-40,9%