Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2022.08.07, godz. 21:20
kontakt
IMMGAMES
Kwartalne nieskonsolidowane
 2021-09-302021-12-312022-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 411,00 210,00
-48,9%
281,00
33,8%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -272,00 -1 204,00
---
-211,00
---
Zysk (strata) brutto -272,00 -1 203,00
---
-210,00
---
Zysk (strata) netto -247,00 -1 301,00
---
-210,00
---
Amortyzacja 1,00 1,00
0,0%
0,00
---
Aktywa 6 220,00 4 863,00
-21,8%
4 832,00
-0,6%
Kapitał własny 6 070,00 4 768,00
-21,4%
4 559,00
-4,4%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 1,89 1,49
-21,4%
1,42
-4,4%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,08 -0,41
---
-0,06
---