Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.07.17, godz. 14:55
kontakt
VERCOM
Roczne skonsolidowane
 2021-12-312021-12-312022-12-312023-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 178 919,00 178 919,00
0,0%
260 318,00
45,5%
337 377,00
29,6%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 28 351,00 28 351,00
0,0%
42 433,00
49,7%
68 981,00
62,6%
Zysk (strata) brutto 26 778,00 26 778,00
0,0%
37 325,00
39,4%
79 837,00
113,9%
Zysk (strata) netto 22 789,00 22 789,00
0,0%
31 416,00
37,9%
70 397,00
124,1%
Amortyzacja 4 678,00 4 678,00
0,0%
9 670,00
106,7%
15 524,00
60,5%
Aktywa 295 948,00 295 948,00
0,0%
586 944,00
98,3%
559 055,00
-4,8%
Kapitał własny 206 048,00 206 048,00
0,0%
356 039,00
72,8%
365 911,00
2,8%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 11,16 11,16
0,0%
16,02
43,6%
16,46
2,8%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 1,23 1,23
0,0%
1,41
14,6%
3,17
124,0%