Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.07.14, godz. 18:02
kontakt
VERCOM
Roczne nieskonsolidowane
 2020-12-312021-12-312022-12-312023-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 94 432,00 101 801,00
7,8%
123 270,00
21,1%
155 605,00
26,2%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 18 598,00 13 853,00
-25,5%
24 167,00
74,5%
43 770,00
81,1%
Zysk (strata) brutto 19 254,00 17 147,00
-10,9%
30 174,00
76,0%
68 617,00
127,4%
Zysk (strata) netto 17 400,00 15 804,00
-9,2%
27 404,00
73,4%
60 978,00
122,5%
Amortyzacja 2 551,00 3 186,00
24,9%
4 808,00
50,9%
6 598,00
37,2%
Aktywa 90 468,00 265 958,00
194,0%
532 556,00
100,2%
537 329,00
0,9%
Kapitał własny 23 046,00 196 036,00
750,6%
351 565,00
79,3%
388 213,00
10,4%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,03 10,61
33 065,6%
15,82
49,1%
17,47
10,4%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,02 0,86
3 466,7%
1,23
44,0%
2,74
122,5%