Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.07.22, godz. 12:46
kontakt
VERCOM
Półroczne nieskonsolidowane
 2021-06-302022-06-302022-06-302023-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 48 101,00 54 643,00
13,6%
54 643,00
0,0%
71 250,00
30,4%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 8 272,00 8 228,00
-0,5%
8 228,00
0,0%
20 740,00
152,1%
Zysk (strata) brutto 11 936,00 18 654,00
56,3%
18 654,00
0,0%
29 350,00
57,3%
Zysk (strata) netto 11 209,00 17 493,00
56,1%
17 493,00
0,0%
25 499,00
45,8%
Amortyzacja 1 535,00 1 984,00
29,3%
1 984,00
0,0%
3 202,00
61,4%
Aktywa 255 372,00 528 779,00
107,1%
528 779,00
0,0%
542 774,00
2,6%
Kapitał własny 189 819,00 341 118,00
79,7%
341 118,00
0,0%
352 291,00
3,3%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 10,28 18,47
79,7%
18,47
0,0%
15,85
-14,2%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,61 0,95
56,0%
0,95
0,0%
1,15
21,1%