Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.06.24, godz. 22:06
kontakt
VERCOM
Kwartalne nieskonsolidowane
 2023-06-302023-09-302023-12-312024-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 36 927,00 38 770,00
5,0%
45 585,00
17,6%
55 238,00
21,2%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 11 042,00 12 074,00
9,3%
10 956,00
-9,3%
10 647,00
-2,8%
Zysk (strata) brutto 21 696,00 12 287,00
-43,4%
26 980,00
119,6%
9 714,00
-64,0%
Zysk (strata) netto 19 447,00 14 254,00
-26,7%
21 225,00
48,9%
9 159,00
-56,8%
Amortyzacja 1 639,00 1 651,00
0,7%
1 745,00
5,7%
1 671,00
-4,2%
Aktywa 542 774,00 537 199,00
-1,0%
537 329,00
0,0%
556 414,00
3,6%
Kapitał własny 352 291,00 366 663,00
4,1%
388 213,00
5,9%
397 663,00
2,4%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 15,85 16,50
4,1%
17,47
5,9%
17,89
2,4%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,88 0,64
-26,7%
0,96
49,0%
0,41
-56,9%