Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2022.08.07, godz. 21:55
kontakt
PUNCHPUNK
Kwartalne nieskonsolidowane
 2021-09-302021-12-312022-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 185,00 148,00
-20,0%
270,00
82,4%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -94,00 -149,00
---
-123,00
---
Zysk (strata) brutto -99,00 -175,00
---
-139,00
---
Zysk (strata) netto -99,00 -175,00
---
-139,00
---
Amortyzacja 2,00 4,00
100,0%
2,00
-50,0%
Aktywa 5 397,00 5 968,00
10,6%
6 112,00
2,4%
Kapitał własny 4 266,00 4 092,00
-4,1%
3 953,00
-3,4%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,77 0,74
-4,0%
0,71
-3,4%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,02 -0,03
---
-0,02
---