Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.02.25, godz. 23:41
kontakt
PUNCHPUNK
Kwartalne nieskonsolidowane
 2023-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 26,00
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -46,00
Zysk (strata) brutto -46,00
Zysk (strata) netto -46,00
Amortyzacja 2,00
Aktywa 5 096,00
Kapitał własny 3 250,00
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,58
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,01