Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2022.08.07, godz. 21:17
kontakt
GAMIVO
Kwartalne nieskonsolidowane
 2021-09-302021-12-312022-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 1 121,00 952,00
-15,1%
1 191,00
25,1%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 254,00 15,00
-94,1%
217,00
1 346,7%
Zysk (strata) brutto 198,00 3,00
-98,5%
65,00
2 066,7%
Zysk (strata) netto 198,00 3,00
-98,5%
65,00
2 066,7%
Amortyzacja 327,00 327,00
0,0%
327,00
0,0%
Aktywa 8 998,00 9 117,00
1,3%
9 333,00
2,4%
Kapitał własny 25,00 27,00
8,0%
92,00
240,7%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,02 0,03
12,5%
0,09
240,7%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,20 0,00
-98,5%
0,06
2 066,7%