Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2022.07.02, godz. 13:18
kontakt
TENDERHUT
Kwartalne nieskonsolidowane
 2021-06-302021-09-302021-12-312022-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 2 718,00 2 586,00
-4,9%
3 162,00
22,3%
4 861,00
53,7%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -1 288,00 -1 688,00
---
-1 239,00
---
-265,00
---
Zysk (strata) brutto 189,00 3 473,00
1 737,6%
-613,00
---
616,00
---
Zysk (strata) netto 450,00 3 761,00
735,8%
-419,00
---
508,00
---
Amortyzacja 59,00 60,00
1,7%
275,00
358,3%
167,00
-39,3%
Aktywa 19 640,00 27 734,00
41,2%
32 045,00
15,5%
34 470,00
7,6%
Kapitał własny 14 961,00 22 622,00
51,2%
28 658,00
26,7%
30 884,00
7,8%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 8,26 12,49
51,2%
14,73
18,0%
15,40
4,5%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,25 2,08
737,1%
-0,22
---
0,25
---