Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.03.22, godz. 07:30
kontakt
TENDERHUT
Kwartalne nieskonsolidowane
 2022-03-312022-06-302022-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 4 861,00 5 524,00
13,6%
5 617,00
1,7%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -265,00 367,00
---
1 394,00
279,8%
Zysk (strata) brutto 616,00 2 430,00
294,5%
7 039,00
189,7%
Zysk (strata) netto 508,00 2 345,00
361,6%
6 813,00
190,5%
Amortyzacja 167,00 235,00
40,7%
97,00
-58,7%
Aktywa 34 470,00 37 190,00
7,9%
43 918,00
18,1%
Kapitał własny 30 884,00 34 071,00
10,3%
40 883,00
20,0%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 15,40 16,66
8,1%
19,98
20,0%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,25 1,15
353,0%
3,33
190,6%